2016.03

Bàn giao và hướng dẫn sử dụng 13 xe cứu hỏa cho Cục Cảnh sát PCCC tại Hà Nội


18/03/2016

MAN Motors Vietnam đã tiến hành kiểm tra trước khi bàn giao và hướng dẫn sử dụng lô 13 xe cứu hỏa.
Lô xe này được Cục Cảnh sát PCCC mua từ hãng ROSENBAUER với toàn bộ xe cơ sở trên nền xe MAN.
Lô hàng gồm có:
5 xe TGS 33.440 6x4 BBWW - Xe cứu hỏa & cứu hộ hạng trung
8 xe TGL 12.240 4x2 BB - Xe cứu hỏa & cứu hộ hạng nhẹ (xe có thang)