2015.12

MMV tham gia triển lãm CONTECH MINNING Vietnam (Hà Nội)


02/12/2015

MAN Motors Vietnam tham gia triển lãm CONTECH MINNING tại Hà Nội
Đây là triển lãm các thiết bị chuyên ngành xây dựng và mỏ